Crimean Tatar: ��pmek

Crimean Tatar verb '��pmek' conjugated