Crimean Tatar: ��ezmek

Crimean Tatar verb '��ezmek' conjugated