Crimean Tatar: ��e��mek

Crimean Tatar verb '��e��mek' conjugated