Veps: v��zutoitta

Veps verb 'v��zutoitta' conjugated