Veps: redaktiruida

Veps verb 'redaktiruida' conjugated