Kurdish: pirs��n

Kurdish verb 'pirs��n' conjugated