Northern Sami: laktit

Northern Sami verb 'laktit' conjugated