Northern Sami: du��ahit

Northern Sami verb 'du��ahit' conjugated