Northern Sami: ��sahit

Northern Sami verb '��sahit' conjugated