Persian: قانون‌گذاری کردن

Persian verb 'قانون‌گذاری کردن' conjugated