Persian: سرمایه‌گذاری کردن

Persian verb 'سرمایه‌گذاری کردن' conjugated