Polish: rozstrzygn������������������������������

Polish verb 'rozstrzygn������������������������������' conjugated