Polish: pomkn������������

Polish verb 'pomkn������������' conjugated