Polish: pomkn����

Polish verb 'pomkn����' conjugated