Polish: ekskomunikowa������������������

Polish verb 'ekskomunikowa������������������' conjugated