Polish: ekskomunikowa������

Polish verb 'ekskomunikowa������' conjugated