Polish: chrapa��

Polish verb 'chrapa��' conjugated