Polish: skin����

Polish verb 'skin����' conjugated