Polish: rozstrzygn����

Polish verb 'rozstrzygn����' conjugated