Polish: podrapa��

Polish verb 'podrapa��' conjugated