Gothic: mi������rodjan

Gothic verb 'mi������rodjan' conjugated