Gothic: maur��rjan

Gothic verb 'maur��rjan' conjugated