Gothic: hunsljan

Gothic verb 'hunsljan' conjugated