Gothic: ��ugkjan

Gothic verb '��ugkjan' conjugated