Gothic: ��airhgaleikon

Gothic verb '��airhgaleikon' conjugated