Gothic: ������ugkjan

Gothic verb '������ugkjan' conjugated