Gothic: ������airhgaleikon

Gothic verb '������airhgaleikon' conjugated