Gothic: usskarjan

Gothic verb 'usskarjan' conjugated