Gothic: ushrisjan

Gothic verb 'ushrisjan' conjugated