Gothic: ushramjan

Gothic verb 'ushramjan' conjugated