Gothic: ushrainjan

Gothic verb 'ushrainjan' conjugated