Gothic: usbraidjan

Gothic verb 'usbraidjan' conjugated