Gothic: ufarhafnan

Gothic verb 'ufarhafnan' conjugated

Bookmark and Share