Gothic: samjan

Gothic verb 'samjan' conjugated

Bookmark and Share