Gothic: hailjan

Gothic verb 'hailjan' conjugated

Bookmark and Share