Gothic: gasibjon

Gothic verb 'gasibjon' conjugated