Gothic: garaihtjan

Gothic verb 'garaihtjan' conjugated