Gothic: garaidjan

Gothic verb 'garaidjan' conjugated