Gothic: gahailjan

Gothic verb 'gahailjan' conjugated

Bookmark and Share