Gothic: gabotjan

Gothic verb 'gabotjan' conjugated