Gothic: gablindjan

Gothic verb 'gablindjan' conjugated