Gothic: gabairhtjan

Gothic verb 'gabairhtjan' conjugated

Bookmark and Share