Gothic: frawrohjan

Gothic verb 'frawrohjan' conjugated