Gothic: dishniupan

Gothic verb 'dishniupan' conjugated