Gothic: biwaibjan

Gothic verb 'biwaibjan' conjugated