Gothic: bilaibjan

Gothic verb 'bilaibjan' conjugated