Gothic: bairhtjan

Gothic verb 'bairhtjan' conjugated