Gothic: atnehvjan

Gothic verb 'atnehvjan' conjugated