Gothic: atgaraihtjan

Gothic verb 'atgaraihtjan' conjugated