Sumerian: ka du7-du7

Sumerian verb 'ka du7-du7' conjugated